Meklēt

Vārda dienu svin

Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Apsaimniekotāji

Šobrīd tiešsaitē

Šobrīd klātienē ir 458 viesi 
Paziņojums par cenu aptauju rezultātiem Nr.JŪ/JD/2014/01 Drukāt

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka, cenu aptaujās:

  1. „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Lauksaimnieku ielā 20, 22, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/01, par uzvarētāju atzīts pretendents ar viszemāko piedāvāto cenu SIA „UNI SAN” (reģ.Nr.41703004525), kura piedāvātā kopējā cena bez PVN 2792,13 EUR, PVN 21% 586,35 EUR un kopējā cena ar PVN 3378,48 EUR;
  2. „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Madaru ielā 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/05, par uzvarētāju atzīts pretendents ar viszemāko piedāvāto cenu SIA „UNI SAN” (reģ.Nr.41703004525), kura piedāvātā kopējā cena bez PVN 11484,23 EUR, PVN 21% 2411,69 EUR un kopējā cena ar PVN 13895,92 EUR;
  3. „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12”, ID Nr.JŪ/JD/2014/07, par uzvarētāju atzīts pretendents ar viszemāko piedāvāto cenu SIA „UNI SAN” (reģ.Nr.41703004525), kura piedāvātā kopējā cena bez PVN 13417,16 EUR, PVN 21% 2817,60 EUR un kopējā cena ar PVN 16234,76 EUR.
 
Turpinās projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) ieviešana Drukāt

ju

 

Saskaņā ar 2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” noslēgto līgumu Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. KF/PĪG/2014/01) ar Uzņēmēju SIA ”Ostas celtnieks”, šobrīd ir izstrādāts segta tipa dūņu lauku (~4800m² platībā) tehniskais projekts un notiek saskaņošanas darbi ar projekta būvuzraudzību ”Firma L4” un SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus būvuzraudzības cenu aptaujās būvuzraudzības cenu aptaujās Drukāt

1.  „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Lauksaimnieku ielā 20, 22, Jelgavā””, ID Nr.JŪ/JD/2014/02;

2.   „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Madaru ielā 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Jelgavā””, ID Nr.JŪ/JD/2014/06;

3.  „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā””, ID Nr.JŪ/JD/2014/08.

Piedāvājumus var iesniegt uz jebkuru objektu. Ja piedāvājumi tiek iesniegti uz vairākiem objektiem, tad piedāvājums par katru objektu jāiesniedz atsevišķi. Iesniegšanas termiņš 2014.gada 28.augusts, līdz plkst.10:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „JELGAVAS ŪDENS” Biroja administratorei Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

lasit talak

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus būvuzraudzības cenu aptaujās Drukāt

1. „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Lauksaimnieku ielā 20, 22, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/01;

2. „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Madaru ielā 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/05;

3.  „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12”, ID Nr.JŪ/JD/2014/07.

Piedāvājumus var iesniegt uz jebkuru objektu. Ja piedāvājumi tiek iesniegti uz vairākiem objektiem, tad piedāvājums par katru objektu jāiesniedz atsevišķi. Iesniegšanas termiņš 2014.gada 28.augusts, līdz plkst.10:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „JELGAVAS ŪDENS” Biroja administratorei Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

lasit talak

 
Uzaicinājums noslēgt līgumu par līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izveidotā iesniegumu izvērtēšanas komisija 2014.gada 06.augustā ir izvērtējusi iesniegtos iesniegumus un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sekojošiem objektiem:

  1. Lauksaimnieku iela 20, 22 (iesniegums Nr.02-02/1180);
  2. Ābeļu iela 3 (iesniegums Nr.02-02/2379);
  3. Madaru iela 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 (iesniegums Nr.02-02/2359);
  4. Ķeguma iela 6, 8, 10, 12 (iesniegums Nr.02-02/2172).
 
Paziņojums par iesniegumu iesniegšanu ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei Drukāt

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem komunikāciju izbūves termiņiem, ierosina un iesniedz SIA „Jelgavas ūdens” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) iesniegumu ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēgumu vietu izbūvei, spēkā esošu Tehniskā projekta oriģinālu un plānoto darbu izmaksu tāmi.

 
Dzīvojamo māju pārvaldniekiem
30 maijs 2014
Drukāt
  • rēķinu apkalpošanas izmaksas rēķinu apkalpošanas izmaksas
 
Noslēgts būvdarbu līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Drukāt

ju

2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. 3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) īstenošanai noslēdza līgumu Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. KF/PĪG/2014/01) ar Uzņēmēju SIA ”Ostas celtnieks”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 991 483,52 EUR.

 
ATSĀKTI BŪVDARBI PĻAVU, VIKTORIJAS, AVEŅU UN VASARAS IELĀ Drukāt

ju

SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanas noslēgtais līgums ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks” paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

 
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 19. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”   

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un Iepirkuma Līgumu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,
SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

4 lapa no 6