Meklēt

Vārda dienu svin

Valdemārs, Valdis, Voldemārs

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Apsaimniekotāji

Šobrīd tiešsaitē

Šobrīd klātienē ir 52 viesi 
Paziņojums par iepirkuma procedūru Nr.KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 4. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02 
Pasūtītājs:    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    
Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība
Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak

 
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 28. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/01

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā 

 lasit talak

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 13. februāris
       
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2014/01 

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:      līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā
  

lasit talak

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai Nr.JŪ/2014/01 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001,
                     tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 18.februāra līdz 2015.gada 17.februārim.

 
Paziņojums Smilšu, Rūpniecības, Filozofu, Dambja Ielas, Miezītes Ceļa, Īsās, Laimas un Spāru ielas iedzīvotājiem Drukāt

ju

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” un Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi, sniedzot iedzīvotājiem iespēju vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam sekojošos objektos:

 
Paziņojums Drukāt

 Cien. Jelgavas iedzīvotāji!

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA „Jelgavas ūdens” realizētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi šādā objektā:

Kanalizācijas tīklu paplašināšana – Parka, Apiņu, Biešu iela

Aicinām Jūs vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajiem ielu tīkliem.

 
NOSLĒGTS BŪVDARBU LĪGUMS PROJEKTA III KĀRTAS REALIZĀCIJAI Drukāt

ju

2013. gada 12. augustā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10. posma daļa – KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)” Nr.KF/PĪG/2013/02 ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 249 669.14 LVL.

 
NOSLĒGTS LĪGUMS PAR PROJEKTA III KĀRTAS BŪVUZRAUDZĪBU Drukāt

ju

2013. gada 12. augustā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība” Nr.KF/PĪG/2012/03 ar Izpildītāju SIA „BaltLine Globe”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 13 612.49 LVL.

 
„Informācija Bērzu, Rogu, Romas, Elejas, Straumes, Spāru, Gatves un Vēsmas ielu iedzīvotājiem” Drukāt

 Cien. Jelgavas iedzīvotāji!

 

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA „Jelgavas ūdens” realizētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi šādos objektos:

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana – Bērzu ceļš, kanalizācijas tīklu paplašināšana - Rogu ceļš;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana - Romas, Elejas, Straumes, Spāru, Gatves un Vēsmas ielas.

 
UZSĀKTI DARBI 8. POSMĀ –RŪPNIECĪBAS UN SMILŠU IELĀS
07 maijs 2013
Drukāt

ju

 

2013. gada 07. maijā uzsākti darbi Rūpniecības un Smilšu ielās projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7.,8. un 10. posms)” Nr. JU/KF/2012/03 realizēšanai, objektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 8. posms: Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu, Dambja ielas”. Līguma ietvaros plānotos darbus veic Uzņēmējs SIA „Koger vide”.

 

 projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

4 lapa no 6