V kārta


PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (aprīlis-jūnijs, 2019)
28 jūnijs 2019
Drukāt

 PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (aprīlis-jūnijs, 2019)

Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros, ir uzsākti un turpinās kanalizācijas un ūdensvada tīkla izbūves darbi sekojošos posmos, kurus plānots nodot ekspluatācijā 2019. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 65

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

18.posms

Dzirnavu iela

Lietuvas šoseja līdz Dzirnavu Nr. 9

Dzirnavu Nr. 1 līdz Lietuvas šosejai, Dzirnavu Nr.9 - Nr.3a

26.posms

Aviācijas iela

 

Helmaņa iela līdz Aviācijas Nr.7, Iebrauktuve uz Aviācijas Nr.29

Priežu iela

Brīvības bulvāris līdz Zvaigžņu ielai

Aviācijas iela līdz Priežu Nr.12

Zvaigžņu iela

Lāčplēša iela līdz Zvaigžņu Nr.12

Priežu līdz Lāčplēša ielai

29.posms

Kārklu iela

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.7

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.8

Lakstīgalu iela

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Pogu lauku ceļš

 

 

Putnu iela

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

 
Kā arī 33.posma kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija no Bērzu ceļa kanalizācijas sūkņu stacijas līdz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
Lapskalna ielā.

Šobrīd turpinās būvprojektu izstrāde tiem Projekta V kārtas posmiem, kurus paredzēts realizēt 2020. gadā.

 

 
V kārta (28.03.2019) (janvāris-marts, 2019)
29 marts 2019
Drukāt

Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros pabeigti un nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siena ceļā (9.posms). Pārskata periodā ir uzsākti kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas darbi 33.posmā (no Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Lapskalna ielā, šķērsojot Driksas upi un Lielupi, līdz Bērzu ceļa kanalizācijas sūkņu stacijai (turpmāk – KSS) un pabeigti kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas darbi 32.posmā (no Zvejnieku ielas KSS līdz Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Lapskalna ielā).
2018. gadā kopumā tika izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli 43 ielās un ielu posmos:

Iela

Izbūvēts ūdensvads

Izbūvēta kanalizācija

Apšu iela

No Nr.16 līdz Birzes ielai, no Nr.27 līdz Nr.35

No Nr.1 līdz Birzes ielai, no Nr.35 līdz Cepļu ielai

Ausmas iela

No Nr.6 līdz Nr.16

No Nr. 6 līdz Augstkalnes ielai, no E.Dārziņa ielas līdz Ausmas ielai Nr.15

Avotu iela

No Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai

No Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai

Baldones iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Cepļu iela

No Emburgas ielas līdz Līču ielai

Ceriņu iela

No Nr.26 līdz Nr.30

No Nr.26 līdz Nr.30

Cīruļu iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Dainas iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Dalbes iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Draudzības iela

Visas ielas garumā

Dūņu iela

No Nr. 27 līdz Laipu ielai

Dzelzceļnieku iela

No Rūpniecības ielas līdz Veidenbauma ielai

Egas iela

No Sakņudārza ielas līdz Egas ielai Nr.8

E.Dārziņa iela

No Nr. 19 līdz Augstkalnes ielai, no Ausmas ielas līdz E.Dārziņa ielai Nr.26

Emburgas iela

No Birzes iela līdz Upes ielai

No Nr.1 līdz Nr.9

Gārņu iela

Visas ielas garumā

No Nr. 8 līdz Bebru ceļam

Grīvas iela

Visas ielas garumā

Iecavas iela

No Saules ielas līdz Lāčplēša ielai, iebrauktuve uz Iecavas Nr.10

Visas ielas garumā

K.Praula iela

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

Kungu iela

No Nr.3 līdz Nr.6

Laipu iela

No Sniega Nr.52 līdz Dūņu ielai

Visas ielas garumā

Lauksaimnieku iela

No Nr. 6 līdz Avotu ielai

Līgas iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Madaru iela

No Nr. 25 līdz Nr.21, no Nr.1 līdz E.Dārziņa ielai

Maija iela

Visas ielas garumā

Mežmalas iela

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

No Dainas ielas līdz Vēsmas ielai

Nākotnes iela

No Nr.15 līdz Augstkalnes ielai

Niedru iela

No Sniega ielas līdz Niedru ielai Nr.27

No Sniega ielas līdz Niedru Nr.27

Pārslu iela

No Nākotnes ielas līdz Pārslu Nr.2

No Nākotnes ielas līdz Pārslu Nr.2

Riņķa iela

No Nr.20 līdz Vīgriežu ielai

No Nr.23 līdz Nr.37

Robežu iela

No Nr.36 līdz Nr.28

Sakņudārza iela

No Nr.1a līdz Egas ielai

Saules iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Skuju iela

No Romas ielas līdz Turaidas ielai

Visas ielas garumā

Smilgu iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Sniega iela

No Stiebru ielas līdz Līgas ielai, posms līdz Bebru ceļam, no Sniega ielas Nr.12 līdz Niedru ielai

No Nr.10 līdz Niedru ielai, no Nr.18 līdz Nr.62

Stadiona iela

No Avotu ielas līdz Robežu ielai

Stiebru iela

No Sniega ielas līdz Stiebru Nr.21

No Sniega ielas līdz Stiebru ielai Nr.14

Sūnu iela

Visas ielas garumā

Tērvetes iela

No Nr.57 līdz Nr.59

Turaidas iela

No Mežmalas ielas līdz Skuju ielai

No Mežmalas ielas līdz Skuju ielai

Upes iela

No Emburgas ielas līdz Upes ielai Nr.32

No Nr.30a līdz Neretas ielai

Valgundes iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

 

Marta mēneša beigās atkārtoti tika nosūtīti paziņojumi tiem iedzīvotājiem, kas nav uzsākuši darbības pieslēguma izbūves veikšanai pie Projekta V kārtas ietvaros jaunizbūvētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Paziņojumā iedzīvotājiem tika sniegta arī informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas iespējām dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2019. gadā.
Šobrīd turpinās būvprojektu izstrāde tiem Projekta V kārtas posmiem, kurus paredzēts realizēt 2020. gadā.

Iela

Izbūvēts ūdensvads

Izbūvēta kanalizācija

Apšu iela

No Nr.16 līdz Birzes ielai, no Nr.27 līdz Nr.35

No Nr.1 līdz Birzes ielai, no Nr.35 līdz Cepļu ielai

Ausmas iela

No Nr.6 līdz Nr.16

No Nr. 6 līdz Augstkalnes ielai, no E.Dārziņa ielas līdz Ausmas ielai Nr.15

Avotu iela

No Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai

No Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai

Baldones iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Cepļu iela

No Emburgas ielas līdz Līču ielai

Ceriņu iela

No Nr.26 līdz Nr.30

No Nr.26 līdz Nr.30

Cīruļu iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Dainas iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Dalbes iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Draudzības iela

Visas ielas garumā

Dūņu iela

No Nr. 27 līdz Laipu ielai

Dzelzceļnieku iela

No Rūpniecības ielas līdz Veidenbauma ielai

Egas iela

No Sakņudārza ielas līdz Egas ielai Nr.8

E.Dārziņa iela

No Nr. 19 līdz Augstkalnes ielai, no Ausmas ielas līdz E.Dārziņa ielai Nr.26

Emburgas iela

No Birzes iela līdz Upes ielai

No Nr.1 līdz Nr.9

Gārņu iela

Visas ielas garumā

No Nr. 8 līdz Bebru ceļam

Grīvas iela

Visas ielas garumā

Iecavas iela

No Saules ielas līdz Lāčplēša ielai, iebrauktuve uz Iecavas Nr.10

Visas ielas garumā

K.Praula iela

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

Kungu iela

No Nr.3 līdz Nr.6

Laipu iela

No Sniega Nr.52 līdz Dūņu ielai

Visas ielas garumā

Lauksaimnieku iela

No Nr. 6 līdz Avotu ielai

Līgas iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Madaru iela

No Nr. 25 līdz Nr.21, no Nr.1 līdz E.Dārziņa ielai

Maija iela

Visas ielas garumā

Mežmalas iela

No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai

No Dainas ielas līdz Vēsmas ielai

Nākotnes iela

No Nr.15 līdz Augstkalnes ielai

Niedru iela

No Sniega ielas līdz Niedru ielai Nr.27

No Sniega ielas līdz Niedru Nr.27

Pārslu iela

No Nākotnes ielas līdz Pārslu Nr.2

No Nākotnes ielas līdz Pārslu Nr.2

Riņķa iela

No Nr.20 līdz Vīgriežu ielai

No Nr.23 līdz Nr.37

Robežu iela

No Nr.36 līdz Nr.28

Sakņudārza iela

No Nr.1a līdz Egas ielai

Saules iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Skuju iela

No Romas ielas līdz Turaidas ielai

Visas ielas garumā

Smilgu iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

Sniega iela

No Stiebru ielas līdz Līgas ielai, posms līdz Bebru ceļam, no Sniega ielas Nr.12 līdz Niedru ielai

No Nr.10 līdz Niedru ielai, no Nr.18 līdz Nr.62

Stadiona iela

No Avotu ielas līdz Robežu ielai

Stiebru iela

No Sniega ielas līdz Stiebru Nr.21

No Sniega ielas līdz Stiebru ielai Nr.14

Sūnu iela

Visas ielas garumā

Tērvetes iela

No Nr.57 līdz Nr.59

Turaidas iela

No Mežmalas ielas līdz Skuju ielai

No Mežmalas ielas līdz Skuju ielai

Upes iela

No Emburgas ielas līdz Upes ielai Nr.32

No Nr.30a līdz Neretas ielai

Valgundes iela

Visas ielas garumā

Visas ielas garumā

 
V kārta (02.01.2019) (novembris-decembris, 2018)
02 janvāris 2019
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS
REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (novembris-decembris, 2018)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ekspluatācijā nodoti līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” id.Nr.JŪ/2017/12 (turpmāk tekstā – Līgums) kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu (turpmāk – ŪK tīkli) izbūves darbi 16.posmā (Kārļa Praula, Mežmalas, Skuju, Dainas un Turaidas ielā), 19.posmā (Avotu, Stadiona, Robežu un Lauksaimnieku ielā), 20.posmā (Iecavas, Saules, Dalbes, Baldones un Valgundes ielā), 24.posmā (Madaru, Pārslu, Ausmas, Nākotnes, Emīla Dārziņa, Riņķa un Tērvetes ielā), 10.posmā (Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu un Dūņu ielā), 12.posmā (Maija un Egas ielā), 14.posmā (Draudzības, Kungu un Ceriņu ielā) un 28.posmā (Emburgas, Cepļu, Apšu, Upes un Līču ielā). SIA “JELGAVAS ŪDENS” minēto ielu posmu iedzīvotājiem ir izsūtījusi aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādījusi informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.  
Uz pārskata perioda (2018.gada novembris-decembris) beigām ir nodoti ekspluatācijā visi ŪK tīklu izbūves darbi, kas bija plānoti veikt 2018.gadā.
Pārskata periodā tika veikti arī ŪK tīklu izbūves darbi 9.posmā (Siena ceļš), kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas darbi 32.posmā (no Zvejnieku ielas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) līdz Jelgavas pilsētas bioloģiskām notekūdens attīrīšanas iekārtām), kā arī turpinās ŪK tīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā un 2020.gadā.
Uz 2018.gada decembra beigām Projekta ietvaros kopā izbūvēti 17,8 km kanalizācijas ārējie inženiertīkli (ar pievadiem) un 9,4 km ūdensapgādes ārējie inženiertīkli (ar pievadiem).

 
V kārta (09.11.2018.) (augusts-oktobris, 2018)
09 novembris 2018
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS
REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (augusts-oktobris, 2018)

     Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ekspluatācijā nodots līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” id.Nr.JŪ/2017/12 (turpmāk tekstā – Līgums) 15.posms (Dzelzceļnieku un Cīruļu iela).Uz pārskata perioda (2018.gada augusts-oktobris) beigām ir pabeigti kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu (turpmāk – ŪK tīkli)  izbūves darbi 16.posmā (Kārļa Praula, Mežmalas, Skuju, Dainas un Turaidas ielā), 19.posmā (Avotu, Stadiona, Robežu un Lauksaimnieku ielā), 20.posmā (Iecavas, Saules, Dalbes, Baldones un Valgundes ielā), 24.posmā (Madaru, Pārslu, Ausmas, Nākotnes, Emīla Dārziņa, Riņķa un Tērvetes ielā) pabeigti ceļa seguma atjaunošanas darbi, veiktas nepieciešamās izbūvēto sistēmu pārbaudes un tiek gatavota dokumentācija jaunizbūvēto ŪK tīklu nodošanai ekspluatācijā. Līguma 10.posmā (Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu un Dūņu ielā), 12.posmā (Maija un Egas ielā), 14.posmā (Draudzības, Kungu un Ceriņu ielā) un 28.posmā (Emburgas, Cepļu, Apšu, Upes un Līču ielā) turpinās ceļa seguma atjaunošanas darbi, izbūvēto sistēmu pārbaudes darbi un tiek gatavota dokumentācija izbūvēto ŪK tīklu nodošanai ekspluatācijā. Šajā pārskata periodā turpinās ŪK tīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā un 2020.gadā.


     Uz 2018.gada oktobra beigām ir izbūvēti 9,14 km jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli un 5,04 km jauni ūdensapgādes ārējie inženiertīkli, rekonstruēti 0,62 km ūdensapgādes ārējie inženiertīkli.

 
V kārta (10.08.2018.) (Realizētās aktivitātes maijs-jūlijs, 2018) Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (maijs-jūlijs, 2018)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir pabeigts 11. posms (Sūnu iela), kurā izbūvēts kanalizācijas inženiertīkls 0,25 km garumā, 15.posmā ir uzsākti ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc kanalizācijas inženiertīkla izbūves Cīruļu ielā un Dzelzceļnieku ielā (posmā no Rūpniecības ielas līdz Veidenbauma ielai) 0,16 km garumā, un pēc ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas darbiem 0,19 km garumā.

Uzsākti būvniecības darbi:

  • 16.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Dainas ielā, Kārļa Praula ielā (posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai), Mežmalas ielā (posmā no Skuju ielas līdz Turaidas ielai), Skuju ielā (posmā no Turaidas ielas līdz Skuju ielai Nr.2 un no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai Nr.24), Turaidas ielā (posmā no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai), kā arī tiks nodrošināta pieslēguma iespēja ūdensapgādes ārējam inženiertīklam Dainas ielā, Kārļa Praula ielā (posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai), Mežmalas ielā (posmā no Skuju ielas līdz Dainas ielai), Skuju ielā (posmā no Romas ielas līdz Turaidas ielai), Turaidas ielā (posmā no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai).
  • 19.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Avotu ielā (posmā no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai), Lauksaimnieku ielā (posmā no Lauksaimnieku ielas Nr.6 līdz Avotu ielai), Robežu ielā (posmā no Robežas ielas Nr.36 līdz Nr.28), Stadiona ielā (posmā no Stadiona ielas Nr.22 līdz Robežu ielai), kā arī tiks nodrošināta pieslēguma iespēja ūdensapgādes ārējam inženiertīklam Avotu ielā (posmā no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai).
  • 24.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Ausmas ielā (posmā no Ausmas ielas Nr.8 līdz Augstkalnes ielai un no Emīla Dārziņa ielas līdz Ausmas ielai Nr.13), Emīla Dārziņa ielā (posmā no Emīla Dārziņa ielas Nr.19 līdz Augstkalnes ielai un no Ausmas ielas līdz Emīla Dārziņa ielai Nr.26), Madaru ielā (posmā no Madaru ielas Nr.25 līdz Nr.21 un no Jasmīnu ielas līdz Emīla Dārziņa ielai), Nākotnes ielā (posmā no Nākotnes ielas Nr.15 līdz Augstkalnes ielai), Pārslu ielā (posmā no Nākotnes ielas līdz Pārslu ielai Nr.2), Riņķa ielā (posmā no Riņķa ielas nr.23 līdz Nr.37), Tērvetes ielā (posmā no Tērvetes Nr.57 līdz Nr.59).

Drīzumā tiks uzsākta kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu būvniecība arī pārējos 2018.gada paredzētajos izbūvējamos posmos 10.posmā (Dūņu, gārņu, Grīvas, Laipu, Līgas, Niedru, Smilgu, Sniega, Stiebru ielā), 12.posmā (Egas, Maija un Sakņudārza ielā), 14.posmā (Ceriņu, Draudzības un Kungu ielā), 20.posmā (Baldones, Dalbes, iecava, Saules, Valgundes ielā), 28.posmā (Apšu, Cepļu, Emburgas, Upes iela) un 7.posmā (Garozas ielā). 2018.gada posmu būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2018.gada 01.decembrim.

Šajā periodā turpinās kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā.

 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 3