Atalgojums Drukāt

DATI PAR AMATPERSONU MĒNEŠALGĀM

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”,
SIA “JELGAVAS ŪDENS” publicē datus par amatpersonām noteiktajām mēnešalgām.

2019.gada marts.

Vārds

Uzvārds

Amata nosaukums

Neto Summa (EUR)

Edgars

Līcis

Valdes loceklis

2048,27

 

1548.96