PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 13. februāris
       
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2014/01 

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:      līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā
  

lasit talak