Paziņojums par iepirkuma procedūru Nr.KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 4. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02 
Pasūtītājs:    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    
Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība
Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak