Paziņojums par nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 117, Jelgavā, izsoli Drukāt

SIA „Jelgavas ūdens” izsludina nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 117, Jelgavā, kadastra Nr.09000130151, platība 5043 m2 (zemes gabals un uz tā esošais ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no 2 būvēm: kanalizācijas attīrīšanas stacijas ēka un palīgēka - šķūnis), izsoli 2014.gada 11.aprīlī. Pieteikumu izsolei iesniegšanas termiņš – 2014.gada 09.aprīlis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un iesniegt pieteikumu SIA „Jelgavas ūdens” sekretariātā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, SIA „Jelgavas ūdens” darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz plkst.17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.14:30.