Cenu aptjauja "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”. ID Nr. JŪ/2015/07. Drukāt

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.

3. Līguma izpildes termiņš:

3.1. Līguma izpildes termiņš būvprojekta izstrādei – 14 (četrpadsmit) kalendārās nedēļas no Līguma noslēgšanas brīža līdz uzaicinājumam pieņemt Pakalpojumu, ko iesniedz Izpildītājs Pasūtītājam. Izpildītājs uzaicinājumu pieņemt Pakalpojumu iesniedz, kad Būvvalde ir izsniegusi būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi.
3.2. Līguma izpildes termiņš autoruzraudzībai – visu būvdarbu veikšanas laiku līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2015/07.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 11.augustam, plkst.10:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv/files/2015_iepirkumi/JU2015_07/Uzaicinajums_projekteshana_MazaDambja_iela.pdf.

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2015.gada 11.augustam, plkst.10.00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: Juriste Sandra Pereca, tālr. 63007118; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu