Iepirkumi 2018 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

14.02.2018.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” cenu aptaujai „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2018/1

Aktīvs

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.