IZSLUDINĀTS PIRMAIS IEPIRKUMA KONKURSS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
02 decembris 2010
Drukāt

2010.gada 02.decembrī Vides ministrija izsludinājusi pirmo darbu konkursu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība”. Uzņēmējam veicamie darbi ir projektēšana un būvdarbi šādām galvenajām aktivitātēm:

 

  • Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija (20,5 km);

  • Jaunas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem, cietības samazināšana);

  • Otrā pacēluma sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukcija.

Ar izsludinātā slēgtā konkursa kandidātu atlases nolikumu var iepazīties Vides ministrijas mājas lapā:

http://www.vidm.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=10348.

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!