IZSLUDINĀTS ATKĀRTOTS IEPIRKUMA KONKURSS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
06 marts 2012
Drukāt2012.gada 5. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludinājusi iepirkuma konkursu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006) īstenošanai: iepirkumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.- 4., 7.– 8., 10. un 12. posms)”  (id.Nr. VARAM 2012/01 KF).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 19. aprīlim, plkst.10:45, Rīgā, Peldu ielā 26/28, 201. telpā un 2012. gada 19. aprīlī no plkst.10:45 līdz 11:00, Rīgā, Peldu ielā 25, 101. telpā.

Izpildītājam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam projektam jāveic ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju, spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju izbūve Jelgavā.

Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās:

1. Iepirkuma daļa „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.- 4. un 12. posms)” paredz kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Parka, Apiņu, Biešu ielā un pa Kalnciema ceļu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Pumpura ielā un iekškvartālā starp Loka maģistrāli, Pērnavas un Rīgas ielu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu pa Rogu un Bērzu ceļu un Loka maģistrāli.

2. Iepirkuma daļa „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7., 8. un 10. posms)” paredz kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu pa Miezītes ceļu, Atmodas ielā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu un Dambja ielā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Spāru un Vēsmas ielā.

Būvniecības izvietojuma shēma kartē

Ar izsludinātā atklātā konkursa nolikumu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā:

http://varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/

PROJEKTU “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!