NOSLĒGTS PROJEKTĒŠANAS LĪGUMS PROJEKTA III KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
14 jūnijs 2012
Drukāt

ju

2012. gada 11. jūnijā SIA „JELGAVAS ŪDENS” noslēdza līgumu „Tehnisko projektu izstrāde projektam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta””, (id.Nr.KF/PĪG/2012/01) Nr. KF/PĪG/2012/01 ar Izpildītāju Personu apvienību: AS „Infragate Eesti” un SIA „AKVATEKS”. Līguma summa par Tehnisko projektu izstrādi bez pievienotās vērtības nodokļa 10 100,00 LVL.

Līguma ietvaros Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 250 dienu laikā jāizstrādā un jāsaskaņo trīs ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Tehniskie projekti.

PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!