Iepirkumi 2019 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

20.09.2019. “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”. ID  Nr.: JŪ/2019/3 Pabeigts
13.03.2019. Cenu aptauja par "Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde", ID Nr.: JŪ/2019/02 Pabeigts
12.02.2019.
Cenu aptauja SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2019/1 Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.