NOSLĒGTS BŪVNIECĪBAS LĪGUMS PROJEKTA III KĀRTAS REALIZĀCIJAI
17 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 2012. gada 16. aprīlī SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā” Nr.KF/PĪG/2012/02 ar Izpildītāju SIA „Evicon”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 85 114.33 LVL.

Līgums paredz veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus Platones ielā no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai, Jelgavā.

Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Firma L4”.

Būvniecības izvietojuma shēma kartē.

 projektu „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.