UZSĀKTI DARBI GAROZAS IELĀ
03 maijs 2013
Drukāt

ju

 2013. gada 02. maijā uzsākti darbi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtā līguma „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” Nr.JU/KF/2012/01 realizēšanai objektā „Ūdensapgādes maģistrāles rekonstrukcija no II pacēluma sūkņu stacijas līdz dzelzceļa (Rīga-Jelgava) pārbrauktuvei Garozas ielā”. Maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcijas un kanalizācijas cauruļvadu būvniecības gaitā Garozas iela no dzelzceļa pārbrauktuves (Jelgava-Rīga) līdz Rubeņu ceļam četrus mēnešus – līdz septembrim – satiksmei ir slēgta. Kustība pa vienu joslu tiek nodrošināta sabiedriskajam transportam, kā arī nodrošināta iedzīvotāju piekļūšana savam īpašumam. Būvdarbu laikā slēgtā Garozas ielas posma apbraukšanai var izmantot Aviācijas ielu, Loka maģistrāli un autoceļu A8. Līguma ietvaros plānotos darbus veic Uzņēmējs AS „Per Aarsleff”.

Satiksmes organizācijas shēma.

 

 projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.