Skaitītāja maiņa, uzstādīšana/mezgla izbūve Drukāt

Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa un plombēšana/komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve

Saskaņā ar spēka esošiem normatīvajiem aktiem SIA “JELGAVAS ŪDENS” no 01.01.2016. par saviem līdzekļiem nodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.

Savukārt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10. panta (1).daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai, kā arī pienākums nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem.

Lai SIA “JELGAVAS ŪDENS” nomainītu, uzstādītu komercuzskaites mēraparātu vai izbūvētu komercuzskaites mēraparāta mezglu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu Abonentu apkalpošanas daļā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , vai jāsaskaņo komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas, komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūves vai nomaiņas laikus pa tālruni: +371 63007698, +371 63021091

Iesnieguma veidlapas juridiskām personām:

Iesnieguma veidlapas fiziskām personām:


SIA „JELGAVAS ŪDENS” sniedz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši apstiprinātājiem izcenojumiem un visus papildus izdevumus (materiālus, papildus izmantotu transportu vai papildus veiktos darbus) jāapmaksā atbilstoši sastādītajam aktam par izpildītajiem darbiem.

 

Nr. p.k.

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS” darba laikā

Bez PVN (EUR)

PVN 21%
(EUR)

Ar PVN
(EUR)

1.

Komercuzskaites mēraparāt mezgla izbūve.
Nepieciešamais laiks - līdz 30 min.

18,84

3,96

22,80

2.

Komercuzskaites mēraparāt mezgla izbūve
Nepieciešamais laiks - līdz 60 min.

35,02

7,35

42,37


Pakalpojumu lietotāja pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt papildus ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu/uzstādīšanu un plombēšanu, kā arī uzskaites mēraparāta mezgla izbūvi.

Papildus ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa/uzstādīšana un plombēšana

Veicot ūdens uzskaites mezgla plombēšanu, SIA „JELGAVAS ŪDENS” nodrošina arī ūdens patēriņa skaitītāju DN 15-50 uzstādīšanu un nomaiņu.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši apstiprinātājiem izcenojumiem, iepriekš iekasējot priekšapmaksu.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu pie Biroja administratores, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieteikum veidlapas: juridiskām perosonām WinWordIcon fiziskām perosonām WinWordIcon

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams veikt priekšapmaksu vienā no SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontiem:

Bankas rekvizīti:

Swedbanka AS LV57HABA0551004590971
SEB banka AS
LV23UNLA0008000508108
Citadele AS LV25PARX0012518850001
Luminor banka AS   (DNB) LV08RIKO0002013071807

 

Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.

Piemērs: Ūdensvada iela 4, Jelgava, sk.maiņa, Jānis Krūmiņš

Saņemot priekšapmaksu par norādīto pakalpojumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontā, uzņēmuma pārstāvis telefoniski sazinās ar pakalpojumu saņēmēju un saskaņo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Nr. p.k.

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Darba laikā

Bez PVN
(EUR)

PVN 21%
(EUR)

Ar PVN
(EUR)

1.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (dzīvokļa)

demontāža/montāža un plombēšana

40,37

8,48

48,85

2.

Katra nākamā ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (dzīvokļa)

demontāža/montāža un plombēšana (tajā pašā objektā)

21,37

4,49

25,86

3.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (aku/mājas)

demontāža/montāža un plombēšana

25,86

12,17

70,14

4.

Katra nākamā ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (aku/mājas)

demontāža/montāža un plombēšana (tajā pašā objektā)

38,97

8,18

47,15

5.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 20 (dzīvokļa)

demontāža/montāža un plombēšana

44,77

9,40

54,17

6.

Katra nākamā ūdens patēriņa skaitītāja DN 20 (dzīvokļa)

demontāža/montāža un plombēšana (tajā pašā objektā)

25,77

5,41

31,18

7.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 20 (aku/mājas)

demontāža/montāža un plombēšana

59,07

12,40

71,47

8.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 25 (aku/mājas)

demontāža/montāža un plombēšana

99,53

20,90

120,43

9.

Ūdens patēriņa skaitītāja demontāža/montāža un plombēšana

27,17

5,71

32,88

10.

Katra nākamā ūdens patēriņa skaitītāja demontāža/montāža un plombēšana

(tajā pašā objektā)

19,09 4,01 23,10

11.

Ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšana

16,62

3,49

20,11

12. Ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšana (ar atsūknēšanu) 48,70 10,23 58,93

 

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 25 (aku/mājas) demontāža/montāža un plombēšana