Aktuāli

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS

SIA "Jelgavas Ūdens" informē, ka 01.03.2024. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Meiju ceļā 30 būs ūdens padeves pārtraukums Meiju ceļš 14; 16; 30; 32; 34; 36; 28; 40; 42; 46; 46A; 48; 50 un Zvejnieku iela 9A.

Aptuvenais ūdensapgādes atjaunošanas laiks plkst. 17:00.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Projekta Īstenošanas Grupa Drukāt

Vadītāja: Ieva Strode, tālr. 63007102

Inženieris: Uldis Leja
Inženiere: Tatjana Ivanova
Ekonomiste: Iveta Zīverte

Tālr.: 63007119; Fakss: 63007100

PĪG izveidota 2000. gadā ar mērķi nodrošināt lielo investīciju projektu vadību uzņēmumā.

Projekta īstenošanas grupas funkcijas:

  1. Koordinēt projektu ieviešanu;
  2. Pārstāvēt SIA „Jelgavas ūdens” intereses jautājumos par projektu realizāciju;
  3. Koordinēt finansējuma saņemšanu no Starptautiskajām Finanšu Institūcijām un tā izlietojumu projekta realizācijai;
  4. Risināt ar projektu ieviešanu saistītās problēmas;
  5. Pārstāvēt SIA „Jelgavas ūdens” intereses tehniskajos jautājumos sagatavojot projekta konkursu dokumentus;
  6. Nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši Iepirkuma procedūrām un Iepirkuma līgumiem;
  7. Sagatavot pārskatus, atskaites un ziņojumus par projekta gaitu;
  8. Sniegt informāciju un paskaidrojumus par projekta izpildi, īstenošanu, uzraudzību, kā arī citu ar projektu saistīto informāciju.