Vārda dienu svin

Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
Veidlapu paraugi Drukāt

 

  Veidlapas nosaukums

Iesniegums tehniskiem noteikumiem

Iesniegums pievadu novietojuma plāna izstrādei

Iesniegums līguma slēgšanai

 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai: 

 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei: 

  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem: 

  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem/izbūvei: 

  Iesniegums ūdens piegādei