Iepirkumi 2018 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

10.05.2018.

Cenu aptauja "Degvielas iegāde" ID JŪ/2018/03

Pabeigts
28.04.2018.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr. JŪ/2018/02

Pabeigts
14.02.2018.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” cenu aptaujai „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2018/1

Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.