V kārta (02.01.2019) (novembris-decembris, 2018)
02 janvāris 2019
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS
REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (novembris-decembris, 2018)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ekspluatācijā nodoti līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” id.Nr.JŪ/2017/12 (turpmāk tekstā – Līgums) kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu (turpmāk – ŪK tīkli) izbūves darbi 16.posmā (Kārļa Praula, Mežmalas, Skuju, Dainas un Turaidas ielā), 19.posmā (Avotu, Stadiona, Robežu un Lauksaimnieku ielā), 20.posmā (Iecavas, Saules, Dalbes, Baldones un Valgundes ielā), 24.posmā (Madaru, Pārslu, Ausmas, Nākotnes, Emīla Dārziņa, Riņķa un Tērvetes ielā), 10.posmā (Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu un Dūņu ielā), 12.posmā (Maija un Egas ielā), 14.posmā (Draudzības, Kungu un Ceriņu ielā) un 28.posmā (Emburgas, Cepļu, Apšu, Upes un Līču ielā). SIA “JELGAVAS ŪDENS” minēto ielu posmu iedzīvotājiem ir izsūtījusi aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādījusi informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.  
Uz pārskata perioda (2018.gada novembris-decembris) beigām ir nodoti ekspluatācijā visi ŪK tīklu izbūves darbi, kas bija plānoti veikt 2018.gadā.
Pārskata periodā tika veikti arī ŪK tīklu izbūves darbi 9.posmā (Siena ceļš), kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas darbi 32.posmā (no Zvejnieku ielas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) līdz Jelgavas pilsētas bioloģiskām notekūdens attīrīšanas iekārtām), kā arī turpinās ŪK tīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā un 2020.gadā.
Uz 2018.gada decembra beigām Projekta ietvaros kopā izbūvēti 17,8 km kanalizācijas ārējie inženiertīkli (ar pievadiem) un 9,4 km ūdensapgādes ārējie inženiertīkli (ar pievadiem).