V kārta (30.09.2019) (jūlijs-septembris, 2019)
30 septembris 2019
Drukāt

Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros, pabeigts un nodots ekspluatācijā kanalizācijas tīkls no Zvejnieku ielas Nr.10 līdz Lapskalna ielai Nr.22 (32.posms). Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve pabeigta sekojošos posmos:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 65

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

18.posms

Dzirnavu iela

Lietuvas šoseja līdz Dzirnavu Nr. 9

Dzirnavu Nr. 1 līdz Lietuvas šosejai, Dzirnavu Nr.9 - Nr.3a

26.posms

Aviācijas iela

 

Helmaņa iela līdz Aviācijas Nr.7, Iebrauktuve uz Aviācijas Nr.29

Priežu iela

Brīvības bulvāris līdz Zvaigžņu ielai

Aviācijas iela līdz Priežu Nr.12

Zvaigžņu iela

Lāčplēša iela līdz Zvaigžņu Nr.12

Priežu līdz Lāčplēša ielai

29.posms

Kārklu iela

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.7

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.8

Lakstīgalu iela

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Pogu lauku ceļš

 

 

Putnu iela

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7


7.posmā, 18.posmā 26.posmā un 29.posmā turpinās ceļa seguma atjaunošanas darbi.

Veikta 33.posma kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija no Bērzu ceļa kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk – KSS) līdz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Lapskalna ielā. 13.posma ietvaros izbūvēts ūdensvada pievads  uz KSS Zvejnieku ielā Nr.10 un uzsākti kanalizācijas tīkla būvniecības darbi no KSS Zvejnieku ielā Nr.10 uz Audēju ielu.

Būvprojektiem “Ūdensapgāde un kanalizācija Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļos, 22.posms”, “Ūdensapgāde un kanalizācija Dobeles šosejā, Pūra, Kūliņu un Ķiršu ceļos, 23.posms”, “Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās, 25.posms” ir izpildīti projektēšanas nosacījumi. Pārskata periodā ir uzsākti un turpinās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkla izbūves darbi sekojošos posmos, kurus plānots nodots ekspluatācijā 2020. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

8.posms

Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš - Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš līdz Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

22.posms

Malkas ceļš

Malkas ceļš

Malkas ceļš

Vangaļu ceļš

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Zīles ceļš

Zīles ceļš

Zīles ceļš

Žagaru ceļš

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu c. Nr.3G

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu c. Nr.3G

23.posms

Dobeles šoseja

-

Dobeles šoseja Nr. 84 līdz Atmodas ielai

Kūliņu ceļš

Dobeles šoseja / Pūra ceļš, t.sk. iebrauktuve uz 2G

Kūliņu ceļš t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Ķiršu ceļš

Ķiršu ceļš Nr.2 līdz Pūra ceļam

Ķiršu ceļš Nr.2 līdz Pūra ceļam

Pūra ceļš

Pūra ceļš 28 līdz Asteru ielai

Dobeles šoseja Līdz Pūra ceļš Nr.25

25.posms

Bišu iela

Bišu iela

Bišu iela

Ķeguma iela

Ķeguma Nr.56 - Liepājas ielai

Sila iela līdz Ķeguma ielai Nr.56, Mednieku līdz Ķeguma Nr. 6

Lāču iela

-

Lāču iela Nr.46 līdz Nr.50

Liepājas iela

Liepājas Nr.6 līdz Ķeguma ielai, Liepājas Nr. 20 līdz Viskaļu ielai

Platones iela līdz Vidus ielai, Liepājas Nr.20 līdz Viskaļu ielai, Liepājas Nr.12, Nr.14

Loka iela

Loka iela Nr.2 līdz Nr.7 , Loka Nr.18 līdz Nr.49

Loka iela

Mednieku iela

Ķeguma iela līdz Bišu, Mednieku iebrauktuve uz Mednieku Nr.38

Mednieku Nr.38 līdz Nr.52

Platones iela

Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Platones iela Nr. 75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Ruļļu iela

Viskaļu iela līdz Platones ielai

Ruļļu iela līdz Viskaļu ielai

Salnas iela

Platones iela līdz Salnas Nr.21

Salnas Nr. 15 līdz Sargu ielai, Salnas Nr.17 līdz Ruļļu ielai

Sargu iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Vidus ielai, Sargu Nr.19 līdz Nr.22

Sila iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Vidus ielai

Vilces iela

Vilces iela

Vilces iela

Vizbuļu iela

Sila iela līdz Mednieku ielai

Vizbuļu iela


Šobrīd turpinās būvprojektu izstrāde tiem Projekta V kārtas posmiem, kurus paredzēts realizēt 2020. gadā.