"Cenu aptauja - elektroenerģijas iegāde SIA „JELGAVAS ŪDENS” vajadzībām", ID JŪ/2020/01 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.

2. Iepirkuma priekšmets: "Cenu aptauja - elektroenerģijas iegāde SIA „JELGAVAS ŪDENS” vajadzībām".

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2020/01

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 8. maijam, plkst. 10:00

5. Cenu aptaujas dokumenti:

6. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, darba dienās, darba laika ietvaros.

7. Kontaktpersonas:

 

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem

SIA “JELGAVAS ŪDENS” paziņo, ka cenu aptaujas “Elektroenerģijas iegāde”, identifikācijas Nr.JŪ/2020/01, iepirkuma komisija 2020.gada 11.maijā ir pieņēmusi lēmumu par cenu aptaujas rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam ar viszemāko cenu AS “Latvenergo”, reģ.Nr.40003032949, kuras piedāvāta kopējā cena bez PVN ir EUR 323440,00, PVN (21%) EUR 67922,40 un kopējā cena ar PVN ir 391362,40.