V kārta (30.06.2020) (aprīlis-jūnijs, 2020)
30 jūnijs 2020
Drukāt

Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli sekojošā posmā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

8.posms

Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš - Jaunais ceļš Nr.9

Rubeņu ceļš līdz Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš


SIA “JELGAVAS ŪDENS” minēto ielu posmu iedzīvotājus informēja izsūtot aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādīja informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pārskata periodā izbūvēts kanalizācijas tīkls no KSS Zvejnieku ielā Nr.10 līdz Satiksmes ielai. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli izbūvēti un turpinās seguma atjaunošanas darbi 22. posmā un 27. posmā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

22.posms

Malkas ceļš

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Vangaļu ceļš

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Zīles ceļš

Zīles ceļš Nr.10A līdz Dobeles šosejai

Zīles ceļš nr.10A līdz Dobeles šosejai

Žagaru ceļš

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

 

27.posms

Aroniju iela

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Kameņu iela

-

Dārzkopja iela līdz Kameņu ielai Nr.5

Rīgas iela

-

Olaines iela līdz Institūtu ielai,

Olaines iela līdz Pumpura ielai, atzari uz iebraucamiem ceļiem Rīgas Nr.35, uz Rīgas Nr.31a, uz Rīgas Nr.23a

Strazdu iela

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Strazdu iela Nr.22 līdz Rīgas ielai, Rīgas iela līdz Kronvalda ielai

 

Pārskata periodā turpinājās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecība, pārbaudes darbi un seguma atjaunošanas darbi objektos:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

21.posms

Garozas iela

-

Garozas iela Nr.18 līdz Brīvības bulvārim

Kalnciema ceļš

Vecais ceļš līdz Brīvības bulvārim

Vecais ceļš Nr.2 līdz Brīvības bulvārim

Rīgas iela

-

Rīgas iela Nr.18 līdz Kalnciema ceļam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.posms

Bišu iela

Bišu iela

Bišu iela

Ķeguma iela

Ķeguma Nr.56 - Liepājas ielai

Sila iela līdz Liepājas ielai, Mednieku iela līdz Ķeguma Nr.6, Ruļļu iela līdz Ķeguma Nr.41

Lāču iela

-

Lāču iela Nr.46 līdz Nr.50

Liepājas iela

Liepājas Nr.6 līdz Ķeguma ielai, Liepājas Nr. 20 līdz Viskaļu ielai

Platones iela līdz Liepājas Nr.30

Loka iela

Loka iela Nr.2 līdz Nr.7, Loka Nr.18 līdz Nr.49

Loka iela

Mednieku iela

Ķeguma iela līdz Bišu, Mednieku iebrauktuve uz Mednieku Nr.38

Mednieku Nr.38 līdz Viskaļu ielai

Platones iela

Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Platones iela Nr.75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Ruļļu iela

Viskaļu iela līdz Platones ielai

Platones iela līdz Viskaļu ielai

Salnas iela

Platones iela līdz Salnas Nr.23D

Salnas Nr. 17 līdz Sargu ielai, Salnas Nr.19 līdz Ruļļu ielai

Sargu iela

Platones iela līdz Sargu Nr.18

Platones iela līdz Vidus ielai, no Ķeguma līdz Sargu Nr.18

Sila iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Sila Nr.8

Vilces iela

Vilces iela

Vilces iela

Vizbuļu iela

Sila iela līdz Mednieku ielai

Vizbuļu iela

30.posms

Kalnciema ceļš

-

Lielupes iela līdz Robežu ielai, Kalnciema ceļš 118D līdz Loka maģistrālei, Avotu iela līdz Vecais ceļš, Kalnciema ceļš Nr.79 līdz Kalnciema ceļš

Kļavu ceļš

-

Kļavu iela Nr.114a līdz Kalnciema ceļam

Strautu ceļš

-

Strautu ceļš Nr.6 līdz Kalnciema ceļam

31.posms

Baložu iela

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Plostu iela

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Tērvetes iela

Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai

Tērvetes Nr.92 līdz Ciedru ielai, Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai, Iebrauktuve uz Tērvetes Nr.132

 

Interese par pieslēguma izveidi pie jaunizbūvētiem tīkliem samazinājās ar marta mēneša vidu, kad saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā Latvijas valsts teritorijā no 13.03.2020. tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, jo ārkārtas situācijas laikā SIA "JELGAVAS ŪDENS" neveica komunikāciju klātienē ar iedzīvotājiem objektos pievadu novietojuma plānu izstrādei, līdz ar to netika izstrādāti pievadu novietojuma plāni.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, kas ietekmēja iespēju iedzīvotājiem pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 04.06.2020. laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” numurā tika ievietots paziņojumu par jaunu - pieteikumu par dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai iesniegšanu - 2.kārtu, ar iesniegšanas termiņu līdz  2020. gada 15. jūlijam (ieskaitot), kā arī paziņojums ievietots SIA “JELGAVAS ŪDENS” mājas lapā un Jelgavas pilsētas domes mājas lapā.

Saskaņā ar Projekta V kārtas laika grafiku, visiem ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 01. decembrim.