IEDZĪVOTĀJIEM PĀRSKAITĪTS 2021. GADA PIEŠĶIRTAIS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki, šajā gadā līdz 2021. gada 01. jūnijam, varēja iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS” pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Šogad pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam iesniedza 215 dzīvojamo māju īpašnieki, bet kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, atbilstoši Saistošo noteikumu prasībām, veica 195 dzīvojamo māju īpašnieki, kur 191 objekts ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kurām pieslēguma izbūve pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās tika veikta saskaņā ar kanalizācijas pievada novietojuma plānu un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts EUR 15,00 par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), nepārsniedzot EUR 500,00 par pieslēguma izbūvi. Pārējie 2 objekti ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kur pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veica būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, un šiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums piešķirts līdz 50 % no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 1000,00 par pieslēguma izbūvi un 2 objekti ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur pieslēguma izbūvi veica būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 3750,00.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, izvērtējot dzīvojamo māju īpašnieku iesniegtos dokumentus pēc pieslēgumu izbūves pabeigšanas, pieņēma lēmumu par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma EUR 65 645,00 pārskaitīšanu 195 objektu pieteikumu iesniedzējiem, kuri, atbilstoši Saistošiem noteikumiem, 2021.gadā veikuši dzīvojamās mājas pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai:

1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar apliecinājuma karti (Saistošo noteikumu 6.1.punkts)

Nr.p.k.

Adrese

1

Eduarda Veidenbauma iela 2

2

Rubeņu ceļš 48

 

1.2. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar apliecinājuma karti (Saistošo noteikumu 6.2.punkts)

Nr.p.k.

Adrese

1

Peldu iela 17

2

Lāču iela 68

1.3. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu (Saistošo noteikumu 6.3.punkts)

Nr.p.k.

Adrese

Nr.p.k.

Adrese

Nr.p.k.

Adrese

Nr.p.k.

Adrese

1

Ausmas iela 16

49

Kalnciema ceļš 67

97

Malkas ceļš 3A

145

Sargu iela 20A

2

Aveņu iela 16

50

Kalnciema ceļš 69

98

Malkas ceļš 7A

146

Strautu ceļš 1a

3

Aveņu iela 9

51

Kalnciema ceļš 7

99

Malkas ceļš 7C

147

Strautu ceļš 5

4

Ābeļu iela 7

52

Kalnciema ceļš 72

100

Malkas ceļš 7D

148

Strazdu iela 12

5

Baložu iela 2

53

Kalnciema ceļš 74

101

Mednieku iela 10

149

Tērvetes iela 100

6

Baložu iela 5

54

Kalnciema ceļš 76

102

Mednieku iela 13

150

Tērvetes iela 114

7

Bebru ceļš 39

55

Kalnciema ceļš 8

103

Mednieku iela 40

151

Tērvetes iela 117

8

Bebru ceļš 41

56

Kalnciema ceļš 86

104

Meiju ceļš 13

152

Tērvetes iela 123

9

Biešu iela 2

57

Kalnciema ceļš 88

105

Meiju ceļš 15

153

Tērvetes iela 129

10

Bišu iela 18

58

Kalnciema ceļš 9

106

Meiju ceļš 17

154

Tērvetes iela 132

11

Bišu iela 20

59

Kalnciema ceļš 90

107

Mežmalas iela 12

155

Tērvetes iela 142

12

Dalbes iela 2

60

Kalnciema ceļš 92

108

Miezītes ceļš 20

156

Tērvetes iela 158

13

Dārza iela 13

61

Kalnciema ceļš 94a

109

Palu iela 29

157

Tērvetes iela 172B

14

Dārza iela 3

62

Kalnciema ceļš 98

110

Parka 79

158

Tērvetes iela 172C

15

Dārzkopju iela 7

63

Kārļa Praula iela 11

111

Platones iela 67

159

Tērvetes iela 176

16

Dobeles šoseja 64

64

Kūliņu ceļš 2

112

Platones iela 69

160

Tērvetes iela 180

17

Dzelzceļnieku iela 4

65

Kūliņu ceļš 5

113

Platones iela 77

161

Tērvetes iela 180A

18

Gaismas iela 23

66

Ķeguma iela 16

114

Plostu iela 1

162

Tērvetes iela 192

19

Garozas iela 10

67

Ķeguma iela 2

115

Plostu iela 16

163

Tērvetes iela 195

20

Garozas iela 11

68

Ķeguma iela 20

116

Plostu iela 18

164

Tērvetes iela 198

21

Garozas iela 1A

69

Ķeguma iela 24

117

Plostu iela 18A

165

Tērvetes iela 210

22

Garozas iela 64

70

Ķeguma iela 44

118

Plostu iela 2

166

Tērvetes iela 212

23

Garozas iela 7

71

Ķeguma iela 52

119

Plostu iela 20

167

Tērvetes iela 228

24

Garozas iela 93

72

Lāčplēša iela 6

120

Plostu iela 22

168

Tērvetes iela 94

25

Griezes iela 11

73

Lāču iela 27

121

Plostu iela 4

169

Turaidas iela 18

26

Griezes iela 6

74

Lāču iela 30

122

Plostu iela 4A

170

Turaidas iela 3

27

Griezes iela 9

75

Lāču iela 50

123

Plostu iela 6

171

Ūdensvada iela 10

28

Gulbju iela 7

76

Lāču iela 62

124

Plostu iela 9

172

Vangaļu ceļš 3

29

Kalnciema ceļš 100

77

Liepājas iela 1

125

Plostu iela 9A

173

Vangaļu ceļš 13

30

Kalnciema ceļš 102

78

Liepājas iela 11

126

Pureņu iela 2

174

Vangaļu ceļš 17A

31

Kalnciema ceļš 106

79

Liepājas iela 11A

127

Rīgas 42A

175

Vangaļu ceļš 3A

32

Kalnciema ceļš 108

80

Liepājas iela 22

128

Rīgas iela 1

176

Vangaļu ceļš 3C

33

Kalnciema ceļš 116A

81

Liepājas iela 3

129

Rīgas iela 18

177

Vecais ceļš 2

34

Kalnciema ceļš 118

82

Liepājas iela 7

130

Rīgas iela 35A

178

Vilces iela 1

35

Kalnciema ceļš 118B

83

Lietuvas šoseja 13

131

Rīgas iela 36

179

Vilces iela 11

36

Kalnciema ceļš 118C

84

Lietuvas šoseja 15

132

Rīgas iela 40

180

Vilces iela 2

37

Kalnciema ceļš 13

85

Lietuvas šoseja 17A

133

Rīgas iela 42

181

Vilces iela 4

38

Kalnciema ceļš 15

86

Lietuvas šoseja 58

134

Rīgas iela 44

182

Vilces iela 6

39

Kalnciema ceļš 23

87

Lietuvas šoseja 60

135

Rīgas iela 6

183

Viskaļu iela 64

40

Kalnciema ceļš 29A

88

Lietuvas šoseja 62

136

Rogu ceļš 3

184

Vizbuļu iela 1

41

Kalnciema ceļš 4

89

Lietuvas šoseja 64

137

Romas 65A

185

Vizbuļu iela 12

42

Kalnciema ceļš 5

90

Loka iela 11

138

Romas iela 51

186

Vizbuļu iela 13

43

Kalnciema ceļš 55

91

Loka iela 2

139

Ruļļu iela 27

187

Vizbuļu iela 14

44

Kalnciema ceļš 57

92

Loka iela 20

140

Ruļļu iela 7

188

Vizbuļu iela 6

45

Kalnciema ceļš 6

93

Loka iela 28

141

Rūpniecības iela 34

189

Zirgu iela 32

46

Kalnciema ceļš 60

94

Loka iela 29

142

Saldus iela 2

190

Zīles ceļš 5

47

Kalnciema ceļš 62

95

Loka iela 5

143

Salnas iela 31

191

Zvaigžņu iela 13

48

Kalnciema ceļš 63

96

Malkas ceļš 2E

144

Sargu iela 13