Cenu aptauja “Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr.JŪ/2022/02 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

2. Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde SIA „JELGAVAS ŪDENS” vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar prasībām, kas noteiktas nolikumā un tam pievienotajos pielikumos. Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi, sadali.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/02.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 21. aprīlim plkst. 10:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iesniedzot pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi “Piedāvājums Cenu aptaujai „Elektroenerģijas iegāde”, ID.Nr.JŪ/2022/02. Neatvērt līdz 2022.gada 21.aprīļa plkst.10:00”.

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

5. Paredzamā Līguma summa: EUR 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi).

6. Līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši (no 01.06.2022. līdz 30.11.2022.).

7. Cenu aptaujas dokumenti: Nolikums un pielikumi 1.-4. (Word formātā).

8. Ar visiem cenu aptaujas dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ju.lv, sadaļā „Iepirkumi” - 2022. gads un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

9. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" juriste Liene Vītola
  • Tālr. 63007111
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Tehniskos jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Energodienesta vadītājs Andris Kacars
  • Tālr. 29842423
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

PAZIŅOJUMS
par cenu aptaujas „Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr.JŪ/2022/02, pārtraukšanu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575, e-pasta adrese  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2022/02
Iepirkuma nosaukums: cenu aptauja „Elektroenerģijas iegāde”
Līguma veids: pakalpojumi
Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09310000-5 Elektrība
Lēmuma par iepirkuma pārtraukšanu pieņemšanas datums: 2022.gada 27.aprīlis
Informācija par iepirkuma pārtraukšanas iemesliem: iesniegtie piedāvājumi SIA „JELGAVAS ŪDENS” nav finansiāli izdevīgi
Iepirkums nav saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē ES fondi vai citi ārvalstu finanšu resursi