Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Iepirkums “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava” ID Nr. JŪ/2022/03 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

2. Iepirkuma priekšmets: Iepirkums “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava”, ID Nr. JŪ/2022/03.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/03.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 23. maijam plkst. 10:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iesniedzot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi “Piedāvājums Iepirkumam “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava”, ID Nr. JŪ/2022/03, neatvērt līdz 2022. gada 23. maijam plkst. 10:00”. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

5. Iepirkuma dokumenti:  Uzaicinājums Iepirkumam un pielikumi 1.-4. (Word un Excel formātā), Tehniskais risinājums.

6. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja vietnē https://www.ju.lv, sadaļā Iepirkumi - 2022. gads.

7. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode
  • Tālr. 26563119
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


Tehniskos jautājumos:

 

PAZIŅOJUMS
Iepirkums “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava
ID Nr.JŪ/2022/03 rezultātiem


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv.

Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/03

Iepirkuma nosaukums: Iepirkums “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava”

Līguma veids: piegāde

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 42123400-1 Gaisa kompresori

Pretendents ar kuru noslēgts līgums: SIA “Industry Service Partner” reģistrācijas Nr.40003635527, adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008

Piedāvātā piegādes kopējā cena: 203 847,21 (divi simti trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 21 cents) bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022. gada 31. maijs

Līguma slēgšanas datums: 2022. gada 10. jūnijs

 

Līgums: pdf icon