Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Cenu aptauja “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.JŪ/2022/04 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

2. Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas tirdzniecība, ietverot balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kuras saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un kuras izpildāmas saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas nolikumā un tam pievienotajos pielikumos (turpmāk – Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) - pārvadi un sadali un obligātā iepirkuma komponentes.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/04.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 9.maijam plkst. 10:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iesniedzot pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi “Piedāvājums cenu aptaujai „Elektroenerģijas piegāde”, ID.Nr.JŪ/2022/04. Neatvērt līdz 2022.gada 9.maija plkst.10:00”.

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

5. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi).

6. Plānotais elektrības patēriņa apjoms: 283275,48 kWh. Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādīts aktuālais Pasūtītāja objektu saraksts, un orientējošais šajos objektos patērētais elektroenerģijas daudzums 2021.gada attiecīgajos mēnešos (jūnijs līdz novembris). Līguma slēgšanas tiesības ieguvušajam pretendentam iepirkuma līguma darbības laikā jānodrošina elektroenerģijas piegāde visos Pasūtītāja objektos.

7. Līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši (no 01.06.2022. līdz 30.11.2022.).

8. Cenu aptaujas dokumenti: Nolikums un pielikumi 2.-3. (Word formātā).

9. Ar visiem cenu aptaujas dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ju.lv, sadaļā „Iepirkumi” - 2022. gads un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81125

10. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" juriste Liene Vītola
  • Tālr. 63007111
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Tehniskos jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Energodienesta vadītājs Andris Kacars
  • Tālr. 29842423
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

PAZIŅOJUMS
par cenu aptaujas „Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.JŪ/2022/04, rezultātiem


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2022/04

Iepirkuma nosaukums: cenu aptauja „Elektroenerģijas piegāde”

Līguma veids: piegāde

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09310000-5 Elektrība

Līguma slēgšanas datums: 2022.gada 12.maijs

Informācija par uzvarētāju: SIA „Enefit”, reģistrācijas Nr.40003824046, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, valstspiederība: Latvija
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums bez PVN: līdz EUR 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN.

Iepirkums nav saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē ES fondi vai citi ārvalstu finanšu resursi