Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Iepirkums “Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” ID. Nr. JŪ/2022/11 Drukāt

1. Pasūtītājs

SIA „JELGAVAS ŪDENS"
Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija
Reģ. Nr.41703001321
Telefons: +371 63023575
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tīmekļvietne: https://www.ju.lv/
Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa:
https://www.ju.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=58
Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3269
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92097 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti)

2. Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība

3. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība, Nr.JŪ/2022/11.

4. Iepirkuma galvenais CPV kods: 7124700-1 (Būvdarbu uzraudzība).

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 15. decembra plkst.10:00 EIS e- konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv). Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu Piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

6. Iepirkuma līguma termiņš: līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā, Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 12(divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas (t.sk. Būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā).

7. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti.

8. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode;
  • Tālr. 26 563 119;
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Tehniskos jautājumos:

PAZIŅOJUMS
Par Iepirkuma „Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas
būvdarbu būvuzraudzība” (ID Nr. JŪ/2022/11) rezultātiem


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv .

Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/11

Iepirkuma nosaukums: „Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība”

Līguma veids: Būvdarbu uzraudzība

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods : 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).

Pretendents ar kuru noslēgts līgums: SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” reģistrācijas Nr. 40003947374, adrese: “Brīviņi”, Kroņauce, Tērvetes pag.,Dobeles nov., LV-3730

Līgumcena (bez PVN): EUR 15 400,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti euro)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022. gada 23. decembris

Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 29. decembris

Līgums: pdf icon