PABEIGTS PROJEKTS “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ , V KĀRTA” Drukāt

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes (novembris, 2022 - aprīlis, 2023)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002 (turpmāk tekstā - Projekta V kārta) ietvaros pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods III posmu grupas posmu būvdarbiem, kas turpināsies līdz 2024. gada 15. decembrim:

  • 8.posmā (Rubeņu ceļā un Jaunajā ceļā);
  • 13.posmā (Satiksmes un Audēju ielā, Meiju ceļā);
  • 17.posmā (Lietuvas šosejā un Pureņu ielā);
  • 21.posmā (Kalnciema ceļā, Garozas un Rīgas ielās);
  • 22.posmā (Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļos);
  • 23.posmā (Dobeles šosejā, Pūra, Kūliņu un Ķiršu ceļos);
  • 25.posmā (Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās);
  • 27.posmā (Kameņu, Aroniju, Strazdu un Rīgas ielās);
  • 30.posmā (Kalnciema, Kļavu un Strautu ceļos);
  • 31.posmā (Plostu, Tērvetes un Baložu ielās).


SIA “JEGAVAS ŪDENS” Jelgavas valstspilsētas vietējā laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” 2023. gada marta numurā, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jelgava.lv un SIA “JELGAVAS ŪDENS” tīmekļvietnē https://www.ju.lv ievietoja paziņojumu ar aicinājumu pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, izmantojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī informēja ar paziņojumiem pastkastītēs Projekta V kārtā iekļauto adrešu iedzīvotājus, kas līdz šim nebija pieslēguši savus īpašumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Šogad pieteikumu iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma piešķiršanai kanalizācijas pievada izbūvei noteikts 2023. gada 30. jūnijs.
Komunikācija ar Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem un iespēja saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai”, veicināja SIA “JELGAVAS ŪDENS” Projekta V kārtas uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieauguma iznākuma rādītāju sasniegšanu, kas tika noteikts 2858 iedzīvotāji.

Projekta V kārtas ietvaros izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 84 km garumā 100 ielu posmos, nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99,9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99,5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā. Šobrīd pieslēgumus pie kanalizācijas tīkliem veikuši 93,2 % (3262 iedzīvotāji). Projekta mērķis - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Jelgavas pilsētas aglomerācijas un ūdensapgādes pakalpojumu zonas robežās - ir sasniegts.