PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (marts - aprīlis, 2023) Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Projekta “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/21/A/085 (turpmāk – Projekts) ietvaros tiek veikta vēsturiskās "Hlorētavas ēkas" pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un siltumsūkņa uzstādīšana, nodrošinot laikmetam atbilstošu infrastruktūru.

energoefektivitate hloretavas eka

Pārskata periodā hlorētavas ēkas sadzīves telpu daļā veikti demontāžas darbi, jaunās grīdas izbūve, iekšējo sienu mūrēšanas un apmešanas darbi. Hlorētavas ēkas garāžas daļā veikta esošo lielo vārtu aizmūrēšanas darbi un trīs jauno lielo iebraucamo vārtu aiļu demontāža un izbūve, uzsākts darbs pie garāžas telpas sienām un griestiem. Turpinās ēkas energoefektivitātes darbi: ēkas ārsienu un pamatu siltināšana, kā arī jauno logu uzstādīšana.

Projektu plānots realizēt līdz 2023. gada 31. decembrim.