Aktuāli

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS

SIA "Jelgavas Ūdens" informē, ka 01.03.2024. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Meiju ceļā 30 būs ūdens padeves pārtraukums Meiju ceļš 14; 16; 30; 32; 34; 36; 28; 40; 42; 46; 46A; 48; 50 un Zvejnieku iela 9A.

Aptuvenais ūdensapgādes atjaunošanas laiks plkst. 17:00.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā (decembris, 2022)
14 decembris 2022
Drukāt

2022. gada 18. martā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza Sadarbības līgumu ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanai, kura ietvaros plānoti arī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam nodalījuma joslā Lielupes industriālā parka teritorijā, Jelgavā.

2022. gada 12. decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda Projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/22/I/009, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Kopējās Projekta izmaksas ir EUR 1 631 930,67, no tām EUR 1 202 192,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. SIA “JELGAVAS ŪDENS” Projekta ietvaros piesaistīta kā Sadarbības partneris.

Projekta ietvaros paredzēts Rubeņu ceļa piebraucamā ceļa izbūve, jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam izbūve un inženiertehnisko komunikāciju izbūve / pārbūve (lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve, elektroapgādes ārējo tīklu – apgaismojuma izbūve, pašvaldības elektronisko sakaru tīklu izbūve), kā arī degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana -ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli.

Īstenojot Projektu, tiks uzlabota divu ielu posmu satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 510 metru garumā, veicinot bijušā Lielupes industriālā parka teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību.
Projekta Nr.5.6.2.0/22/I/009 īstenošana veicama līdz 2023. gada 31. decembrim.