Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību vides prasībām
05 jūlijs 2023
Drukāt

2017.gada 27.jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk –Noteikumi ).

Noteikumi nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzēju centralizētai kanalizācijas sistēmai, un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību.

Lai īstenotu Noteikumos noteikto, Jelgavas pilsētas dome 2019.gada 25.jūnijā pieņēma saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība) jau no 2021. gada 1.marta ir deleģējusi SIA “JELGAVAS ŪDENS” apsekot visas Pašvaldības teritorijā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS).

SIA “JELGAVAS ŪDENS” vērš uzmanību, ka DKS īpašniekam ir jānodrošina, lai sistēma darbotos atbilstoši vides prasībām. Ja to nav iespējams izdarīt, veicot esošās sistēmas apkopi vai remontu, īpašnieka pienākums ir pieslēgt īpašumu pilsētas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas tehniski ir iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem aktiem atbilstošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Uzsākot lietot jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, īpašniekam viena mēneša laikā pēc sistēmas lietošanas uzsākšanas tā ir jāreģistrē tīmekļa vietnē dks.jelgava.lv.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” atgādina, ka tuvojas termiņš (līdz šī gada 31.decembrim) tiem DKS īpašniekiem, kuru īpašumā esošā DKS neatbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, bet kuriem ir iespēja pieslēgties centralizētās kanalizācijas sistēmai, tādēļ aicinām iepriekš minēto DKS īpašniekus izmantot šo iespēju un izpildīt visas nepieciešamās formalitātes, lai veiktu savu īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Jautājumos par pieslēgumu izbūvi lūdzam interesēties pa tālruni 63007103 vai 63007106 (SIA “JELGAVAS ŪDENS” Tehniskā daļa).