PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (līdz 2023. gada oktobrim) Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Projekta “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0/21/A/087 (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros līdz 2023. gada septembrim ir realizēti visi plānotie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Īstenojot atjaunojamo energoresursu ražojošu tehnoloģiju uzstādīšanu un energoefektīvāku iekārtu montāžu, sasniegts Projekta mērķis un panākta energoefektivitātes paaugstināšana SIA "JELGAVAS ŪDENS" infrastruktūrā Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā.

Līdz 2022. gada jūlijam Projekta ietvaros realizēts līgums “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, kur energoefektivitātes pasākuma mērķis ir sasniegts, nomainot veco apgaismojuma sistēmu pret jaunu. Apgaismojuma gaismekļa nomaiņu veica SIA “Mītavas Elektra”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603009810.

16102023 1 

Līdz 2023. gada aprīlim veikta 3 (trīs) esošu aerācijas gaisa pūtēju nomaiņa uz jauniem energoefektīvākiem gaisa pūtējiem, kā arī jaunu automātiski regulējošu vārstu uzstādīšana, frekvenču pārveidotāju nomaiņa un gaisa masas mērītāju aku uzstādīšana Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises teritorijā Jelgavā, Lapskalna ielā 22. Darbus veica SIA „Industry Service Partner”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003635527.

16102023 2 3 4

 

Līdz 2023. gada augustam, Būvdarbu līguma “Par saules paneļu elektrostaciju izbūvi Jelgavā” (turpmāk - Būvdarbu līgums) ietvaros, veikta 249 kW  saules paneļu elektrostacijas izbūve Lapskalna ielā 22 uz jumta konstrukcijām un 249 kW  saules paneļu elektrostacijas izbūve Jaunajā ceļā 11 uz zemes, ko realizēja SIA "AJ Power", vienotais reģistrācijas Nr. 40103780693. Būvdarbu līgumā ietverta visu saules paneļu elektrostaciju darbībai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, palaišana un pieslēgšana paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu.

16102023 5

16102023 6

Būvdarbu līguma būvuzraudzību veica personu apvienība “L4 un CC3”, kuru veido SIA “Firma L4”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003236001 un SIA “CC3”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203091324, saskaņā ar pakalpojuma līgumu “Par Saules paneļu elektrostaciju izbūves būvuzraudzību”. Autoruzraudzību Būvdarbu līgumam veica SIA “Solar M Pro”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103627441, atbilstoši pakalpojuma līgumam “Par saules paneļu elektrostaciju projektēšanu un autoruzraudzību”.