Aktuāli

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS

SIA "Jelgavas Ūdens" informē, ka 01.03.2024. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Meiju ceļā 30 būs ūdens padeves pārtraukums Meiju ceļš 14; 16; 30; 32; 34; 36; 28; 40; 42; 46; 46A; 48; 50 un Zvejnieku iela 9A.

Aptuvenais ūdensapgādes atjaunošanas laiks plkst. 17:00.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Kanalizācijas sistēma Drukāt

Situācija par kanalizācijas tīkliem uz 2020.gada 1.janvāri.
Uz 2020. gada 1. janvāri pilsētas kanalizācijas tīklu kopgarums ir 229 685 metri. No tiem:

  • Kanalizācijas kolektori – 54 763 m
  • Kanalizācijas maģistrāles – 93 664 m
  • Kanalizācijas māju izvadi – 37 860 m
  • Kanalizācijas iekškvartālu tīkli – 25 510 m
  • Kanalizācijas spiedvadi – 17 877 m


Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises tika nodotas ekspluatācijā 1973.gadā. 2006. gadā tika veikta notekūdens attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Pēc bioloģisko attīrīšanas ietaišu nodošanas ekspluatācijā pilsētas kopējā kanalizācija konsekventi tiek pārveidota par dalīto kanalizāciju. Šobrīd uz attīrīšanas ietaisēm tiek novadīti  9 – 12 t. m³ notekūdeņu diennaktī.

Lai nodrošinātu kanalizācijas tīkla normālu darbību līdzenā reljefa apstākļos, pilsētas teritorijā izbūvētas 32 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kuras visas darbojas automātiskā režīmā.