Vēsture Drukāt

Viens no nozīmīgākajiem infrastruktūras objektiem Jelgavā nenoliedzami ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Uz doto brīdi, centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus nodrošina Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS". 
Jelgavas ūdensapgādes pirmsākumus var meklēt jau 1660.gadā:
No 1660.gada līdz 1882.gadam, Jelgavas pilsēta lietoja Svētes upes ūdeni, kuru pilsēta ievadīja pa atklātu Jēkaba kanālu un apakšzemes urbtām koka caurulēm pašteces ceļā pievadīja atsevišķiem namiem vai pilsētas ielas ierīkotiem sūkņiem.
No 1882.gada līdz 1918.gadam, pilsēta lietoja neattīrītu Svētes upes ūdeni, kuru pašteces ceļā pievadīja pa 2,1 km garu apakšzemes ķieģeļu - betona cauruli tvaika sūkņu stacijai un no šejienes sadalīja pa čuguna cauruļu spiedvadu.
No 1918.gada līdz 1934.gadam, tika izurbtas divas artēziskās akas, kuras sākuma apmierināja visu pilsētas patēriņu, bet ātri apsīkstot, prasīja arvien lielāku neattīrita Svētes upes ūdens piejaukumu.
No 1934.gada līdz 1960.gadam, pēc jaunas automātiskās sūkņu stacijas un Ruļļukalna gruntsūdeņu aku izbūves tiek lietots gruntsūdens ar artēziskā ūdens piejaukumu.
No 1960.gada līdz 1975.gadam, tiek urbtas papildus artēziskās akas Ruļļu kalnā un pilsētas teritorija. Ūdens tiek ievadīts tieši Ruļļu maģistrālajā vadā vai pilsētas ūdensvada tīklā.
1975.gadā tiek nodota lietošanā Teteles sūkņu stacija ar 10 artēziskajām akām un 12,4 km garu maģistrālo vadu. Teteles maģistrālais vads pieslēgts pilsētas cilpveida ūdensvadam.