Vārda dienu svin

Artis, Artūrs
V kārta
V kārta (janvāris-jūnijs, 2022) Drukāt

 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros jau 2021.gadā ir noslēgušies visi kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi. Projekta V kārtas ietvaros izbūvēti un rekonstruēti 83,49 km garumā 100 ielu posmos un nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99.9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99.5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

Pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods un tika veikti defektu novēršanas darbi 17 būvdarbu posmiem, kas tika nodoti ekspluatācijā pēc 2018.gada.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai”, dzīvojamo māju īpašnieki, šajā gadā līdz 2022. gada 01. jūnijam, varēja iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS” pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas bija saistoši Projekta V kārtā iekļauto adrešu iedzīvotājiem, kas arī veicināja iedzīvotāju aktivitāti, pieslēdzot savus īpašumus pie jaunizbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

Uz pārskata perioda beigām sasniegts Projekta iznākuma rādītājs – uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums, t.i. centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits - 2858 iedzīvotāji.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

3 lapa no 27