Iepirkumi 2019
“Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”. ID Nr.: JŪ/2019/3 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.

2. Iepirkuma priekšmets: “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”.

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2019/3

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 8. oktobrim, plkst.16:00.

5. Cenu aptaujas dokumenti:

6. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, darba dienās, darba laika ietvaros.

7. Kontaktpersonas: Tatjana Valtere, tālr.63007103, e-pasta adrese:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

 

Paziņojums par cenu aptaujas „Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2019/3 rezultātiem

Jelgavā, 18.10.2019.

Pasūtītāja nosaukums un adrese: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Reg.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001

Identifikācijas numurs un datums: Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2019/3. Lēmuma pieņemšanas datums: 14.10.2019.

Iepirkuma priekšmets: Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā.

Līgums ar SIA “KULK” tiks slēgts, ja SIA „JELGAVAS ŪDENS” būs pieejams pašvaldības finansējums. Reģ. Nr. 41703007150

Līgumcena: EUR 33 518,21 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro un 21 cents) bez PVN.

 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2019/02 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.

2. Iepirkuma priekšmets: Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde.

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2019/02

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 3. aprīlis plkst.16:00

5. Cenu aptaujas dokumenti: Nolikums.

6. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, darba dienās, darba laika ietvaros.

7. Kontaktpersonas: Staņislavs Vaižulis, tel. +371  29109731,  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pielikums: nolikums

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS
„HIDRODINAMISKĀS MAŠĪNAS AR ŪDENS RECIRKULĀCIJAS SISTĒMU IEGĀDE” (JŪ/2019/02) REZULTĀTIEM

Pasūtītāja nosaukums un adrese:
SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Reg.Nr.41703001321
Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001

Identifikācijas numurs un datums:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2019/02
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.04.2019.

Iepirkuma priekšmets:
Hidrodinamiskā mašīna ar ūdens recirkulācijas sistēmu

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
UAB “ALWARK”
Reģ. Nr.300638080

Līgumcena:
EUR 429 400.00 (četri simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).

 
Iepirkumi 2019 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

20.09.2019. “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”. ID  Nr.: JŪ/2019/3 Pabeigts
13.03.2019. Cenu aptauja par "Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde", ID Nr.: JŪ/2019/02 Pabeigts
12.02.2019.
Cenu aptauja SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2019/1 Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.