Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Hlorētavas ēkas pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana ID Nr, JŪ/2022/10. Drukāt

1. Pasūtītājs

SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija
Reģ. Nr.41703001321
Telefons: +371 63023575
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tīmekļvietne: https://www.ju.lv/
Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.ju.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=58

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3269
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91148 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti)

2. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma priekšmets ir Hlorētavas ēkas pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/10.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 05. decembra plkst.10:00 EIS e- konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv). Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu Piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

5. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas.

6. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti.

7. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode;
  • Tālr. 26 563 119;
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Tehniskos jautājumos:

PAZIŅOJUMS
Par Iepirkuma „Hlorētavas ēkas pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr. JŪ/2022/10) rezultātiem


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv .

Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/10

Iepirkuma nosaukums: „Hlorētavas ēkas pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana”

Līguma veids: Būvdarbu līgums

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods : 45000000-7 (celtniecības darbi)

Pretendents ar kuru noslēgts līgums: SIA “Latbūvnieks” reģistrācijas Nr. 43603054890, adrese: Jelgavas nov., Cenu pag., Tetele, Skolas iela 2, Latvija, LV-3043

Līgumcena (bez PVN): pēc aritmētisko kļūdu labošanas ir EUR 470 374,90 (četri simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 90 centi)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022. gada 22. decembris

Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 29. decembris

Līgums: pdf icon